Phòng khám Eri Clinic Omotesando (sau đây gọi là viện chúng tôi) đã thiết lập các chính sách liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân như sau.
Các thuật ngữ được sử dụng trong văn bản được định nghĩa bởi Luật bảo vệ thông tin cá nhân (sau đây gọi là “Luật bảo vệ thông tin cá nhân”) và các luật liên quan.

1. Tuân thủ luật pháp và hướng dẫn liên quan

Viện chúng tôi xử lý thông tin cá nhân một cách hợp pháp và phù hợp, tuân thủ Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân và các quy định liên quan khác do Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân và Chính sách Bảo mật ban hành.

2. Thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi là gì?

Thông tin cá nhân bao gồm tất cả các thông tin có thể nhận dạng một cá nhân. Trên trang web của chúng tôi chủ yếu bao gồm tên, địa chỉ, tuổi, giới tính, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ email, hồ sơ truy cập, v.v. và các thông tin có thể xác định một cá nhân được coi là thông tin cá nhân.

3. Thu thập thông tin cá nhân

Khi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web, viện chúng tôi sẽ thông báo mục đích sử dụng rõ ràng và sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng bằng các phương tiện phù hợp. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ thông báo mục đích sử dụng rõ ràng thông qua trang web hay văn bản trong cả trường hợp thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng.

4. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân trên trang web trong phạm vi các mục đích sử dụng sau hoặc trong phạm vi mục đích sử dụng rõ ràng từ hoàn cảnh thu thập thông tin, không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác trừ khi được khách hàng đồng ý.

 1. Vận chuyển hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các dịch vụ liên quan
 2. Dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ
 3. Thông báo về thông tin về sản phẩm và dịch vụ trong doanh nghiệp của chúng tôi và các doanh nghiệp liên quan
 4. Trả lời các câu hỏi và tư vấn từ khách hàng
 5. Yêu cầu thanh toán, hoàn tiền, thanh toán, vv và các nghiệp vụ liên quan
 6. Cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng và ngăn ngừa sự cố
 7. Thu thập thông tin để lập kế hoạch và cải thiện sản phẩm và dịch vụ
 8. Chúng tôi sẽ công bố những câu chuyện về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi chỉ trong trường hợp khách hàng đồng ý.

5. Ủy thác thông tin cá nhân

Viện chúng tôi có thể liên kết uỷ thác tất cả hoặc một phần việc xử lý dữ liệu cá nhân cho một công ty đã ký kết thỏa thuận bảo mật để tạo điều kiện kinh doanh và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Thông tin cá nhân được ủy thác được giới hạn ở thông tin tối thiểu cần thiết để thực hiện công việc được ủy thác,thực hiện giám sát cần thiết và phù hợp đối với người nhận ủy thác để có thể quản lý bảo mật dữ liệu cá nhân.

6. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba (trừ các công ty uỷ thác) trừ khi có sự đồng ý trước của khách hàng hoặc theo luật pháp cho phép.

7. Quản lý thông tin cá nhân

 1. Đảm bảo tính chính xác của nội dung dữ liệu
  Viện của chúng tôi sẽ cố gắng duy trì thông tin chính xác, cập nhật về thông tin cá nhân của khách hàng trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng và xóa thông tin cá nhân khi không còn cần thiết.
 2. Các biện pháp quản lý an toàn
  Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp quản lý cần thiết và phù hợp để ngăn chặn rò rỉ, mất hoặc phá hủy thông tin cá nhân.
 3. Giám sát nhân viên
  3. Giám sát nhân viên Chúng tôi sẽ phổ biến triệt để việc xử lý đúng thông tin cá nhân, tập huấn kịp thời và giám sát cần thiết đối với nhân viên xử lý thông tin cá nhân khách hàng.
 4. Giám sát nhà thầu
  Khi uỷ thác xử lý thông tin cá nhân của khách hàng, viện của chúng tôi sẽ chọn một công ty đối tác làm nhà thầu để thực hiện các biện pháp quản lý an ninh phù hợp và sẽ triển khai giám sát cần thiết và phù hợp đối với nhà thầu.

8. Tiếp nhận thông tin cá nhân

 1. Khi khách hàng hoặc đại lý yêu cầu thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ trả lời thích hợp và kịp thời, trừ các trường hợp sau.
  A. Khi mục đích sử dụng thông tin cá nhân để xác định khách hàng rõ ràng
  B. Khi có nguy cơ gây tổn hại đến tính mạng, cơ thể, tài sản hoặc các quyền và lợi ích khác của khách hàng hoặc bên thứ ba
  C. Khi có nguy cơ làm tổn hại đến quyền lợi hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi
  D. Khi có nhu cầu hợp tác với tổ chức quốc gia hoặc tổ chức nhà nước địa phương trong việc thực hiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và các quy định, hoặc khi có khả năng cản trở hoạt động của doanh nghiệp.
 2. Chúng tôi sẽ trả lời thích hợp và kịp thời các yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân cho khách hàng hoặc đại lý của khách hàng, trừ các trường hợp sau.
  A. Khi có nguy cơ gây tổn hại đến tính mạng, cơ thể, tài sản hoặc các quyền và lợi ích khác của khách hàng hoặc bên thứ ba
  B. Khi có khả năng cản trở việc thực hiện đúng đắn hoạt động kinh doanh của chúng tôi
  C. Khi vi phạm luật pháp và quy định
 3. Nếu có yêu cầu thêm hoặc xóa thông tin cá nhân từ khách hàng hoặc đại lý của khách hàng, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra, từ đó đưa ra hành động thích hợp.
 4. Khi có yêu cầu dừng hoặc xóa việc sử dụng thông tin cá nhân từ khách hàng hoặc đại lý của họ, chúng tôi sẽ trả lời thích hợp sau khi tìm hiểu được lý do chính đáng.
 5. Trong trường hợp yêu cầu nêu trên, vui lòng gửi tài liệu có chứa nội dung yêu cầu cùng với tài liệu để nhận dạng đến bệnh viện của chúng tôi được liệt kê trong mục 12 dưới đây. Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được sử dụng cho mục đích đáp ứng yêu cầu từ khách hàng và được lưu trữ nghiêm ngặt. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không trả lại tài liệu đính kèm theo yêu cầu của bạn.

9. Về việc sử dụng cookie

Một số trang web của chúng tôi sử dụng “cookie” để làm cho trang web thuận tiện hơn khi sử dụng. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được ghi lại trên máy tính của bạn khi truy cập trang web và do đó có thể xác minh được máy tính của bạn.

A. Mục đích sử dụng cookie

 • Khi bạn duyệt trang web, chúng tôi sử dụng máy tính của bạn để xác định và sử dụng dịch vụ. Do đó, bằng cách lưu trữ cookie trên máy tính của bạn, bạn sẽ không phải nhập liên tục cùng một thông tin và sẽ thuận tiện hơn khi truy cập trang web trên trình duyệt.
 • Trang web của chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập bằng cookie để phân tích trạng thái sử dụng (tình hình truy cập, lưu lượng truy cập, định tuyến, v.v.) của trang web của bạn, cải thiện hiệu suất của chính trang web, Chúng tôi có thể sử dụng nó để cải thiện và nâng cấp các dịch vụ do bệnh viện của chúng tôi cung cấp cho khách hàng.
  Các công cụ sau đây chủ yếu được sử dụng cho phân tích này và thông tin có thể được cung cấp cho nhà cung cấp công cụ.

  Google Analytics
  Nhà cung cấp công cụ: Google Inc.
  Chính sách bảo mật của Google: Thông tin được thu thập thông qua công cụ: tình hình sử dụng trang web của khách hàng (truy cập, lưu lượng truy cập, di chuyển trang web, v.v.)

  User Insight
  Nhà cung cấp công cụ: CTCP User Local.
  Chính sách bảo mật của người dùng: Thông tin được thu thập thông qua công cụ: tình hình sử dụng trang web của khách hàng (truy cập, lưu lượng truy cập, di chuyển trang web, v.v.)

Cách từ chối cookie

Cookies có thể bị tắt bởi cài đặt trình duyệt của bạn. Xin lưu ý rằng có thể bạn không sử dụng được một số dịch vụ từ clinic của chúng tôi nếu Cookies bị tắt.
Kiểm tra với nhà cung cấp trình duyệt của bạn để nhận được hướng dẫn cách thay đổi cài đặt cookies.

10. Lịch sử truy cập

Trang web viện chúng tôi cung cấp ghi lại các thông tin như trang và ngày giờ mà khách hàng khi truy cập, như một nhật ký truy cập trên máy chủ web của công ty được viện chúng tôi ủy thác. Nhật ký truy cập không thu thập bất kỳ thông tin nào xác định khách hàng. Những dữ liệu này được sử dụng cho mục đích phân tích để thu thập số liệu thống kê máy chủ web của công ty được ủy thác và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

11. Liên quan đến Xử lý thông tin cá nhân

Trên trang web của chúng tôi có cung cấp liên kết đến các trang web của công ty liên quan hoặc bên thứ ba của chúng tôi để nâng cao sự thuận tiện của khách hàng. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc xử lý thông tin cá nhân trên trang web được liên kết. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư trên trang web này.

12. Tư vấn khách hàng

Eri Clinic Omotesando
107-0061 3-5-30 Kita-Aoyama, Minato-ku, Tòa nhà Tokyo Iraiki 5F
info@eri-clinic.com

13. Sửa đổi chính sách bảo mật

Viện chúng tôi sẽ xem xét nội dung của chính sách quyền riêng tư và có thể thay đổi nó khi cần thiết. Trong trường hợp đó, chính sách quyền riêng tư sửa đổi sẽ được áp dụng kể từ ngày công bố sửa đổi.