Viện chỉ nhận điều trị theo lịch hẹn.
Chúng tôi đảm bảo sắp xếp về bác sĩ, thiết bị y tế, thuốc men và phòng điều trị.Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng vui lòng liên hệ với chúng tôi trước thời
gian sau để hủy đặt phòng của bạn.

Hủy đặt chỗĐến 7h tối 2 ngày trước khi đặt chỗ (trừ ngày lễ)

* Có rất nhiều người đang chờ đợi để được điều trị, mong nhận được sự hợp tác và thông cảm của các khách hàng để nhiều người có thể được điều trị nhất.